Akasya Koleji
Akasya Koleji

Ortaokul

GERİ DÖN

Türkçe dersi, anlatma, okuma, yazma, dinleme, konuşma temeline dayanır. Bu nedenle her ders Türkçe dersinin kapsamına girer. Çocuklarımızın bütün derslerde başarı gösterebilmeleri, iyi bir dil eğitimi almalarına bağlıdır.
Dil, düşünme ve iletişim aracıdır. Başka bir deyişle insanın var olduğu dünyayı anlama, anlatma aracıdır. Dilin zenginleşmesi, bireyin duygu ve düşünce yönünden zenginleşmesidir.
Anadili öğretimi, özellikle ilköğretimde bütün derslerin temelidir. Bu bağlamda Türkçe dersi bir araç olarak öğretimin temelini oluşturmaktadır.

AKASYA KOLEJİNDE TÜRKÇE DERSİNDE;

# Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
# Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma ve beceri alışkanlığı kazandırmak,
# Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, günlük hayatta geçerli yazışmaları yapmalarını sağlamak,
# Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönlendirmek.
# Okuma, dinleme alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesinde yardımcı olmak,
#Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
# Ulusal duygu ve coşkuları güçlendirme çalışmaları yapmak,
# Sözlü ve yazılı Türk ve Dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanı sevdirmek,
#Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak, amaçlanır.


AKASYA KOLEJİNDE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ortaöğretime Geçiş Sistemi içinde yer alan sınavlara yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan Akasya Koleji, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflerinin en başında tutar. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir. 5. sınıftan itibaren bu sınavlara yönelik yoğun çalışmalarına başlar.