Akasya Koleji
Akasya Koleji

Lise

GERİ DÖN

Matematik, yaşadığımız ortamı, çevreyi, doğayı, yer küremizi ve evreni anlamamıza, onun üzerinde kontrol gücü kazanmamıza yardımcı bir bilim dalıdır yani çarşı pazarda kullandığımız basit aritmetikten ibaret değildir. Ancak aritmetik de matematiğin o muhteşem dünyasına girebilmek için sağlam atmamız gereken ilk adımdır. İşte, bu bilinçle öğrencilerimize matematiğin gerçek anlam ve gerekliliğini anlatabilmek için, önce sağlam aritmetik bilgisiyle başlayıp, yavaş yavaş derinlemesine öğrenilen matematiğin, çevremizle ilgisini keşfettirerek hak ettiği anlam ve önemi kazandırmaya çalışıyoruz.
Matematiğin, öğretmenlerin kendi aralarında konuştukları bir takım anlaşılmaz teorik bilgilerden ibaret olmadığını, en temel amaçlarından biri olan problem çözme yetenek ve alışkanlığı geliştirmek olduğunun altını çizerek, bugün her hangi bir matematik problemini çözmek için geliştirilen teknik ve stratejilerin; yarın, günlük hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için farkında bile olmadan kullanılacak teknik ve stratejiler olabileceğine dikkat çekiyoruz. Sonuçta sağlam bir matematik eğitimi almış insanların daha kolay, çabuk ve doğru karar verebilen, neden sonuç ilişkilerini iyi kurabilen, analiz yapabilen, analitik düşünebilen, sorgulayabilen insanlar olduğunu, bilim ve teknolojinin bu özelliklere sahip insanlar tarafından geliştirildiğini biliyoruz. Bu nedenlerle,hedefimiz yukarıda saydığımız özelliklere sahip bireyler yetiştirerek,ülkemizin gelişmiş, teknolojiyi üreten ve en üst düzeyde kullanan bir toplum olmasına katkı sağlamaktır.Bunun ancak çok iyi bir matematik eğitimi ile mümkün olacağı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Derslerimizi işlerken eskiden çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi konunun başlığı yazılıp ana hatları anlatılıp ‘bunlar ezberlenecek’ demiyoruz. O konuya neden gerek duyulduğunu; tarihsel gelişiminden bahsedip bu güne kadar getirerek matematikteki bütünlüğü hissettirmeye çalışıyoruz.
Daha sonra o konuyla ilgili sorular sorup meraklarını uyandırıp tartışarak adım adım konuya giriş yapıyor, çıkarılması gereken kural ve yapıları ispatlarıyla veriyoruz. En sonunda da konuyla ilgili bol ve değişik sorular çözüp dersi pekiştiriyoruz.Soru çözümleri içinde özellikle ulusal sınavlarda çıkmış sorulara yer veriyoruz. Ödev olarak da gerek ders kitapları gerekse seçmiş olduğumu yardımcı kaynaklar ve yaprak testler kullanılıyor ve yapılıp yapılmadığı sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Ödevlerde çözülemeyen sorular sınıfta mutlaka cevaplandırılıyor.

AKTİVİTELER:
Müze ve sergi gezileri yapıyoruz.

PROJELER:
Mayıs ayında okulumuzda yapılan Bilim Şenliği’ne projeler hazırlıyoruz.

18 Kasim 2017