Akasya Koleji
Akasya Koleji

Laboratuvarlarımız

GERİ DÖN

1)   Öğrencilerimizin kendi yaratıcı güçlerini ön plana çıkartıp, kendi bilgi ve becerilerini kullanarak bilimsel konuları anlamaları; gözlem, deney, inceleme ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak proje çalışmaları yapmalarını sağlamak.

2)   Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirerek FEN BİLİMLERİ ÇEVRE ilişkisini onlara kavratmak ve kazandırmak; Konuyla ilgili  amacıyla çeşitli bülten ve yayınları takip ettirmek; Bu amaçla öğrencilerimizin ilgisini çeken konuların tartışılmasını sağlamak.

3)   Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri, bilimsel ve teknolojik olarak icat edilen bir çok buluşta ve bunların çalışma prensiplerinde Fen Bilimi’nin ne denli  gerekli olduğunu kavratmak, Çevremizde yaşanan olayların çoğunun  Fen Bilimi’nin prensip-kanunlarıyla  meydana geldiklerini göstermek maksadıyla çeşitli müzelere, bilimsel kuruluşlara geziler düzenlemek.

4)   Fen Bilimi’nin özelliklerini, diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini, ekonomik yararlarını, yaşamımıza  girişini, yaşamımızın bir parçası olduğunu kavratabilmek amacıyla video, slayt, dergi  vb. organlardan faydalanmak. 

5)   Öğrencilerimize daha sonraki  yıllarda kendi ilgi ve beceri alanlarına yönelebilmeleri için gerekli bilgiler verilecektir. Eğlenceli ve başarılı bir ders yılı geçirmek amacıyla laboratuvarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. 

ÖZEL AKASYA LİSESİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

Fen Bilimlerinin tüm dallarında teorik bilgilerin yanı sıra gözlem ve deney vazgeçilmez unsurlardır.  Okulumuzun kuruluşundan bu yana Fizik, Biyoloji ve Kimya laboratuvarları mevcuttur. Ancak bu laboratuvarlar bu yıl, yeniden son laboratuvar teknolojilerinden yararlanarak  modernleştirilmiş, araç gereç ve kaynaklar arttırılmıştır.  Fen derslerinde, laboratuvar olanaklarını sonuna kadar kullanarak, tüm seviyelerdeki öğrencilere (ilköğretim ve lise) severek ve özgürce çalışabilecekleri bir atmosfer sağlanmıştır. Burada amaç, Fen Bilimlerinin yaşamla iç içeliğini göstermek ;  denenebildiği ölçüde, aslında ne kadar kolay kavranabilir olduğunun öğrencilere  keşfettirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize;  Fen derslerine ilgi duyma çevresinde meydana gelen gelişmeleri izleme, gelişmelerin önemini kavrama , gelişmeler hakkında yapıcı, yaratıcı ve eleştirici yorumlar yapabilme ve en önemlisi öğrencilerimize düşünme yeteneğini  kazandırabilmektir.

 

Gems Laboratuvarı

GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
  • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
  • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak
18 Kasim 2017