Akasya Koleji
Akasya Koleji

Kindergarten English Lesson

GERİ DÖN

We played a Picture bingo game and practised the vocabulary we learned with Küçük mucitler class. (Küçük mucitler sınıfı ile öğrendiğimiz kelimeleri pratik ettik ve Picture bingo oyunu oynadık.)
We read a story named Minigon and One Day and made an activity about the story with Dahiler class. (Dahiler sınıfı ile Minigon and One Day adlı hikayeyi okuduk ve hikaye ile ilgili etkinlik yaptık.)
We made a cut out activity about foods with Kaşifler class. (Kaşifler sınıfı ile yiyecekler ile ilgili kesme çalışması yaptık.)

22 Subat 2018