Akasya Koleji
Akasya Koleji

Kindergarten English Lesson

GERİ DÖN

We played a game of Picture Bingo, and practised the weather conditions with Dahiler class. (Dahiler sınıfı ile Picture Bingo oyunu oynadık ve hava durumlarını pratik ettik.)
We made a cut out activity and practised the transportation vehicles with Küçük Mucitler class. (Küçük Mucitler sınıfı ile ulaşım araçlarını pratik ettik ve kesme etkinliği yaptık.)
We practised some actions (dancing; jumping rope; riding a bike; roller skating; running), and had lots of fun with Kaşifler class. (Kaşifler sınıfı ile (dans etme; ip atlama; bisiklete binme; patenle kayma; koşma gibi) bazı hareketleri pratik ederek çok eğlendik.)

05 Ocak 2018