Akasya Koleji
Akasya Koleji

İlkelerimiz

GERİ DÖN

1- “BEN yok, BİZ var” anlayışına sahip olarak takım ruhuyla çalışırız.

2- Öğrenci merkezli yaklaşımla, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleriz.

3- Öğrencilerimizin sahip oldukları her türden zeka seviyesi ve yetenek farklılığını önemser, bireysel farklılıkları gözeterek hak ettikleri değeri veririz.

4- Ölçme değerlendirmede “Geri Bildirim” olmazsa olmaz uygulamalarımızdandır.

5- Çağdaş teknolojinin sunduğu tüm araç/ gereçlerden yararlanmak başarıyı artırmada en temel ilkelerimizden birisidir.

6- Çalışanlarımıza yönelik kurumsal güven oluşturucu muhataplıklar sergiler, diyaloglarımızı samimi ve şeffaf paylaşımlarla oluştururuz.

7- Velilerimizin sahip oldukları her türlü din, dil, ırk ve ideolojik değer yargılarına saygı duyar onları asla ayrımcılığa tabi tutmayız

8- Özel okul mantığı ve yaklaşımıyla mevcut müfredatın üzerine daha özel ve spesifik çalışmalar yaparız.

9- Veli/öğrenci/öğretmen iletişimini, zamanında, etkin ve sonuç odaklı gerçekleştiririz.

10- Eğitimin oluşumuyla ve sonucuyla huzur olduğuna inanır, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

14 Ekim 2017