Akasya Koleji
Akasya Koleji

Anaokulu

GERİ DÖN

Eğitim-Öğretim programlarımızda önce insan anlayışı ile hareket edilerek mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir. Amacımız; öğrenmeyi öğrenme, düşünme, sorgulama gibi değerleri kazanmış, milli kimliğini koruyarak evrensel değerleri özümseyen, sorumluluk bilinci gelişen sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmektir.

# Çağdaş, laik, demokratik, Atatürkçü bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinen Akasya Koleji’nde “Her Çocuk Değerlidir.”
# Eğitim çocuğu tanımakla başlar.Onları anlayıp farklılıklarını fark etmekle ve seçtiği yolda rehberlik etmekle sürer. Kazandığı başarıları alkışlamakla devam eder. Öğrenme öğrendiklerinden zevk almaktır!
Öğrencilerimiz temel becerilerini oyun oynayarak, eğlenerek, dramalar, beyin fırtınası, grup tartışmaları ve araştırmalar yaparak neşe içinde öğrenir.
# Öğrenme merak etmektir!
Çocukların içindeki öğrenme isteğini ortaya çıkarmak ancak onlarda merak ve başarma isteği uyandırmakla mümkündür. Bu nedenle
öğretim programlarımız çocuk merkezli ve aktif öğrenmeye, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak etkinliklere dayalı olarak hazırlanır.

# Öğrenme çevreyi keşfetmektir!
Dersi sınıf dışına taşıyarak , yerinde öğrenmeleri amacıyla geziler düzenlenir.

# Öğrenme öğrendiklerini paylaşmaktır!

Akasya Koleji’nde öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini sağlamak amacıyla , tiyatro gecesi ve gösteri gibi etkinlikler yapılarak, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini anne ve babalarına sergileme olanağı tanınır.

# Öğrenme özgüvendir!
Düzenlenen fen bilimleri sergisi,resim sergisi, proje ve performans sunumları ve portfolyo sunumları ile öğrencilerin akademik çalışmalara severek,isteyerek, keyif alarak katılmaları sağlanır. Portfolyo; öğrencinin bir veya birkaç alanda gelişimini, gayretini, başarılarını gösteren öğrenci çalışmalarının bir araya gelmesidir. Öğrenci, çalışmalarını öğretmenin kendisine vereceği kriterlere uygun olarak bir araya getirir. Portfolyonun amacı öğrencinin kendisine ve başkalarına öğrendiğini ve geliştiğini gösterebilmesidir. Portfolyo çalışması ile öğrencilerimizin öz disiplin ve sorumluluk bilinçleri gelişmektedir.

# Her çocuk öğrenebilir!
Bu ilke doğrultusunda birebir etüt programları ile öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde en üst düzeye ulaşmalarına yardımcı olunur.Kurs programları yapılarak seviye belirleme sınavına hazırlık yapılır.
Okumaktan zevk almak, okumayı günlük hayatın içine sokmak amacıyla okulumuzda haftada bir ders saati“OKUMA SAATİ” olarak yapılmaktadır. Her ay okunan kitaplar geri bildirimler ile değerlendirilmektedir.
Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak için ilgi yetenek ve isteklerine göre diledikleri kulüplere katılımları sağlanarak yeteneklerinin geliştirilmesine fırsat yaratılmaktadır.

# Yaparak yaşayarak hareket eden okulumuzda sınıflarımızda yer alan teknik donanımlarla görsel materyaller kullanılarak öğrencilerde merak ve başarma isteği uyandırılır.

# Eğitime giden yol disiplinden geçer!Başarılı okul hayatı için öğrencinin kendisini kontrol etme becerisine sahip olması gerekir.Oluşturduğumuz okul kültürü ile bu davranış modeli tüm eğitim süreci içerisinde öğrencilere sistemli bir şekilde aşılanır.
# Ödev-Performans Görevi ve Proje Çalışmaları

 Okulumuzda eğitim-öğretimin önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz ev ödevlerİ , hafta sonu çalışmaları, yarıyıl, yaz tatili ödevleri ve uzun bir süreye yayılan ödevler (proje çalışmaları, performans görevleri) şeklinde uygulanır. Ödevler öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini tekrar etme ve böylece kalıcı öğrenmeye katkı sunmasının yanı sıra, düşünme ve araştırma, bağımsız çalışma, öğrenme stratejileri geliştirme, yaratıcılık ve problem çözme, planlı çalışma, planlama ve organize olma, iletişim, öğrendiklerini uygulama ve dönüşümlü düşünme becerilerini kazanmaları amacıyla verilir.

14 Mart 2018