Akasya Koleji
Akasya Koleji

Fiziki Yapı

GERİ DÖN

Tiyatro ve Konferans Salonu

Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sosyal hayata uyumlarının sağlıklı bir biçimde hızlandırılması için; Akasya Kolejinde yıl içinde tiyatro ve dramatizasyon çalışmaları yapılmakta, yapılan bu çalışmalar düzenlenen  gösterilerle veli ve öğrencilerimize sergilenmektedir. Bu yolla öğrencilerimize özgüven ve ifade gücü kazandırılmaktadır.

Akasya Koleji bünyesinde, okulumuzun 6. katında yer alan Tiyatro & Konferans Salonu 300 kişi kapasitelidir.

Tiyatro gösterileri, konferans ve seminerler, bilgi yarışmaları, kültür- sanat şenliklerimizin yanı sıra elverişsiz hava koşullarında anma ve kutlama törenlerimiz de bu salonda gerçekleştirilmektedir.

Kapladığı alan ve bünyesinde yer alan ses sistemi özellikleri ile Tiyatro & Konferans Salonumuz her türlü etkinliğin sergilenebileceği kapasite ve özelliklere sahiptir.

Her geçen gün ilerleyen teknoloji sayesinde karşılıklı iletişim kolaylaşmakta ve daha anlamlı bir hale gelmektedir. Akasya Koleji de öğrencilerinin kendini ifade edebilme ve iletişim kurabilme özelliklerini geliştirme yönünde çalışmaktadır.Yıl içinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimizin sosyal hayatta yer almaları hızlandırılırken; bir topluluk önünde rahat konuşabilme, kendini en doğru şekilde ifade edebilme, çekingenlik ve sıkılganlık gibi duyguların aşılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır bu bağlamda Tiyatro Konferans Salonumuz bu amaca hizmet etmektedir.

 

Kulüpler

 2-4. Sınıflarda kulüp çalışmaları haftada 2 saat Perşembe günleri 7. ve 8. ders saatlerinde uygulanacaktır.

    5-7. sınıflarda kulüp çalışmaları haftada 2 saat, Salı günleri 6. ve 7. ders saatlerinde uygulanacaktır

    Lise sınıflarda ise kulüp çalışmaları haftada 1 saat, Çarşamba günleri 7. ders saatlerinde uygulanacaktır

 

 • Görsel Sanatlar (Moda Tasarımı ve Resim)
 • Drama - Tiyatro
 • English Fun Club
 • Eğitici Oyunlar ve Ront
 • Hoby Kulübü
 • Kütüphanecilik
 • İtalyan Dili ve Kültürü
 • Müzik
 • Bale Kulübü
 • Satranç
 • Modern Dans
 • Basın - Yayın
 • Speaking
 • Müzik
 • Futbol Tenisi
 • Doğayı ve Hayvanları Koruma

Laboratuvarlarımız

1)   Öğrencilerimizin kendi yaratıcı güçlerini ön plana çıkartıp, kendi bilgi ve becerilerini kullanarak bilimsel konuları anlamaları; gözlem, deney, inceleme ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak proje çalışmaları yapmalarını sağlamak.

2)   Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirerek FEN BİLİMLERİ ÇEVRE ilişkisini onlara kavratmak ve kazandırmak; Konuyla ilgili  amacıyla çeşitli bülten ve yayınları takip ettirmek; Bu amaçla öğrencilerimizin ilgisini çeken konuların tartışılmasını sağlamak.

3)   Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri, bilimsel ve teknolojik olarak icat edilen bir çok buluşta ve bunların çalışma prensiplerinde Fen Bilimi’nin ne denli  gerekli olduğunu kavratmak, Çevremizde yaşanan olayların çoğunun  Fen Bilimi’nin prensip-kanunlarıyla  meydana geldiklerini göstermek maksadıyla çeşitli müzelere, bilimsel kuruluşlara geziler düzenlemek.

4)   Fen Bilimi’nin özelliklerini, diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini, ekonomik yararlarını, yaşamımıza  girişini, yaşamımızın bir parçası olduğunu kavratabilmek amacıyla video, slayt, dergi  vb. organlardan faydalanmak. 

5)   Öğrencilerimize daha sonraki  yıllarda kendi ilgi ve beceri alanlarına yönelebilmeleri için gerekli bilgiler verilecektir. Eğlenceli ve başarılı bir ders yılı geçirmek amacıyla laboratuvarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. 

ÖZEL AKASYA LİSESİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

Fen Bilimlerinin tüm dallarında teorik bilgilerin yanı sıra gözlem ve deney vazgeçilmez unsurlardır.  Okulumuzun kuruluşundan bu yana Fizik, Biyoloji ve Kimya laboratuvarları mevcuttur. Ancak bu laboratuvarlar bu yıl, yeniden son laboratuvar teknolojilerinden yararlanarak  modernleştirilmiş, araç gereç ve kaynaklar arttırılmıştır.  Fen derslerinde, laboratuvar olanaklarını sonuna kadar kullanarak, tüm seviyelerdeki öğrencilere (ilköğretim ve lise) severek ve özgürce çalışabilecekleri bir atmosfer sağlanmıştır. Burada amaç, Fen Bilimlerinin yaşamla iç içeliğini göstermek ;  denenebildiği ölçüde, aslında ne kadar kolay kavranabilir olduğunun öğrencilere  keşfettirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize;  Fen derslerine ilgi duyma çevresinde meydana gelen gelişmeleri izleme, gelişmelerin önemini kavrama , gelişmeler hakkında yapıcı, yaratıcı ve eleştirici yorumlar yapabilme ve en önemlisi öğrencilerimize düşünme yeteneğini  kazandırabilmektir.

 

Gems Laboratuvarı

GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
 • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak